Mẫu chế thử đế rig arm

Chiếc đế đầu tiên chúng tôi sử dụng cho mẫu chế thử DF-01, gia công tiện cơ khí chính xác (exact mechanics) từ thỏi sắt nguyên khối. Phần mặt rỗ ở đế vẫn còn, phải xử lý lại bẳng máy mài. Vị trí hình tam giác định vị là logo Delta Forge sẽ được đóng dấu nguội lên khi xuất xưởng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s