Weight upgrade for DF-01 rig arm

Now we can produce this weight, it is twice time heavier than default original weight come with DF-01. About 340g versus 170g, this upgrade will make the rig arm more stable and improve ability to hold heavier objects such as fruits or small props.

This weight sell separately or as an optional when you buy DF-01 on our Shopee store.

* The weight is made of iron, so put on anti-rust oil regularly or after use to prevent it from rust cause by body’s oil, sweat or humid weather.

Winder một trục, DF-WX30

DF-WX30 là mẫu winder thương mại đầu tiên trong dòng sản phẩm thiết bị làm phim stop motion chuyên nghiệp của xưởng Delta Forge. Sản phẩm được chế tạo thủ công từ sắt, thép và nhôm kỹ thuật. Thanh ray răng hành trình 30cm đáp ứng các nhu cầu diễn hoạt. Ngoài ra DF-WX30 còn có khả năng mở rộng, nâng cấp thêm một trục thành mẫu winder DF-WXY30 với thao tác lắp ráp đơn giản và không phải thay thế toàn bộ cụm cơ khí mới. Đây là một giải pháp tiết kiệm chi phí cho khách hàng từ xưởng Delta Forge.

Continue reading “Winder một trục, DF-WX30”