Cuộc chiến của Pô | phim stop motion

Hôm nay, mình muốn giới thiệu, đúng hơn là ‘khoe’ một chút về bộ phim stop motion quảng cáo mới nhất mà mình từng tham gia với vai trò đạo diễn và sản xuất. Phim ngắn ‘Cuộc chiến của Pô’ cho Antibio Pro, một sản phẩm men vi sinh đường ruột của hãng dược phẩm Bayer.

Continue reading “Cuộc chiến của Pô | phim stop motion”