Cuộc chiến của Pô | phim stop motion

Hôm nay, mình muốn giới thiệu, đúng hơn là ‘khoe’ một chút về bộ phim stop motion quảng cáo mới nhất mà mình từng tham gia với vai trò đạo diễn và sản xuất. Phim ngắn ‘Cuộc chiến của Pô’ cho Antibio Pro, một sản phẩm men vi sinh đường ruột của hãng dược phẩm Bayer.

Bộ phim được sản xuất bởi Lumina Gallery với phần ý tưởng thực hiện bởi agency Carnival và nhân vật, bối cảnh thực hiện bởi Tidu Workshop.

Cũng chính sau bộ phim này, ý tưởng về một xưởng chế tạo rig, thiết bị phục vụ làm phim stop motion nội địa đã hình thành và sau đó trở thành Xưởng Delta Forge như hôm nay :).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s